NV Zdice

NV ve Zdicích, byla pro našeho Erica, Roxynku, ale především pro jejich první vrh "A" Yá Moasi, CZ velmi zajímavá. Milá paní posuzovatelka Laskowska-Malaga, dala Roxynce i Ercovi ocenění CAC a naše vrnivá koťata ohodnotila známkou 1 a nominovala je do BIS. Tam mě trochu překvapila reakce stevartů, kteří nás začali přemlouvat, abychom minimálně 2 - 3 koťata stáhli, že se vystavují jako vrh - maximálně v počtu 3. Na to že to byla pro naše malé tygříky - jinak pohodáře premiéra, tak byli z tohoto finále dost stresovaní. Situaci nepřispělo ani organizační časové dlouhé selhání - z důvodů čekání na pí posuzovatelku Němcovou. Paní Němcová dala hlas druhému nominovanému vrhu. Dopadlo to nerozhodně, tak se losovalo a dopadlo to do plusu druhému vrhu. Jako začátečník jsem situaci nehodnotila, ale zarážející byli reakce ostatních chovatelů, když jsme cestou z pódia ke klecím míjejícími ostatní vystavovatele byli ujišťováni, že to dopadlo nespravedlivě, což nás mile překvapilo. Děkujeme za milou podporu i milé seznámení s paní Alli: oneiri.cz