MVK Berlín

Výstava v Berlíně pořádaná:   www.dekzv.de

Opět jsme měli štěstí na milé vystavovatele hned vedle nás ;) Když je s kým povídat, čas utíká rychleji a je to příjemné.

V sobotu posuzovala oba naše kočičáky paní Natalia Siderova, RU. V neděli pan Karl Preiss, AT. Překvapením bylo, že Eric v sobotu od ruské posuzovatelky obdržel EX1 bez CAGPIB.  A to za vtipné situace, kdy před námi studovala - jak má Mau vypadat! Pocit nespravedlnosti, ale i zkušenost pro nás zároveň. V neděli Eric obdržel pro mě z neznámých důvodů CAPS! Korespondence navíc...Poslat do Německa diplom zpět s žádostí o opravu, když si chyby všimnete až doma... Nicméně tak rozporuplné výsledky překvapí asi každého. Athénka 2x CACIB. Oba kočičáci po oba dva dny s EX1.

Výstava prakticky řešená s farmářskými trhy a s občerstvením.

Příjemné ubytování v nádherném bytě kousek od výstavy.